Siguran zalogaj prvenstveno želi da bude prepoznatljiv brend kao provjeren kvalitet hrane i sigurnost u svakom njenom aspektu. Naš cilj je i educirati potrošače o pravilnoj i sigurnoj ishrani kroz jasne istinite dokaze ili pojašnjenja koja često nisu navedena, a koja mogu ugroziti ili sačuvati zdravlje. Pored toga, predstavljamo sve objekte čije je poslovanje u skladu sa principima sigurnosti BiH i izvan njenih granica i naglašavamo značaj njihove sigurnosti u odnosu na objekte koji ne posjeduju pečat Sigurnog zalogaja.

Šta označava pečat Sigurnog zalogaja?

Objekti koji posjeduju pečat Sigurnog zalogaja zasigurno imaju razvijen i implementiran sistem sigurnosti i brinu o zdravlju potrošača. Zdravstvena ispravnost je na prvom mjestu i svime se manipulira na propisan i bezbijedan način, a dobra higijenska praksa je konstantna. Tu su tehnički ispravni uređaji, pribor i radne površine koje ni na jedan način ne mogu ugroziti zdravlje klijenata, te redovne kontrole sanitarne inspekcije u cilju osiguravanja što kvalitetnijeg prostora za rad.

Ko garantuje pouzdanost?

Pouzdanost Sigurnog zalogaja garantuje stručni tim doktora nauka, specijalista iz oblasti sigurnosti hrane, tehnologije hrane, javnog zdravstva, farmacije, medicine, veterine, marketinga, ekonomije, prava i drugih srodnih djelatnosti putem internog sistema redovnih kontrola i eksternog sistema dokaza, provedenih ispitivanja u akreditiranim laboratorijama. Pečat Sigurnog zalogaja se ne kupuje nego postiže i za svaku tvrdnju postoji dokaz. Sam logo Sigurnog zalogaja je pod ingerencijom Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine i svaka zloupotreba je zabranjena i zakonom kažnjiva!