Krizni plan treba da posjeduje svaki subjekat u poslovanju sa hranom. Potrebno je da se poštuje i da su sa sadrzajem istog upoznati svi uposlenici. Na mjestima gdje je ostavljen prostor bez teksta sa linijom potrebno je dopisati nedostajuce informacije.

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu korona virusa preuzmite ovdje.