Obrt, proizvodnja i prerada mlijeka LEMEŠ M

Bogošići bb, Visoko

Porodica Lemeš Mahir tradicionalnu proizvodnju mliječnih proizvoda je zasnovala na opredjeljenju da obezbijedi potpunu transparentnost proizvodne linije svakog proizvoda. Proizvodnja svježeg mlijeka je iz vlastitih farmskih kapaciteta od 30 visoko mliječnih grla (Holštajn i Simentalac), sa dnevnom proizvodnjom od 400l. Proizvodnja mliječnih proizvoda, poput sira: mladog, za pitu i zdjelica, kiselo mlijeko, sirutka, kajmak slani, slatki ..) je u skaldu sa principima dobre higijenske i dobre proizvodne prakse zasnovane na redovnim mjesečnim monitoringom i provjerom zdravstvene ispravnosti svih proizvoda, predmeta opšte upotrebe, ambalaže i zdravlja uposlenika.

Striktno poštivanje sistema sigurnosti i zakonske regulative te tradicionalne „home made“ – ručne proizvodnje koje su eksperti tima Sigurnog zalogaja i dokumentovali je proizvodnji preradi mlijeka Lemeš Mahir obezbjedilo pečat "Sigurnog zalogaja“.

Prodaja proizvoda: Pijaca Markale Sarajevo