Ćevabdžinica Mrkva

Vrbanja 1, Sarajevo

Mrkva Group Sarajevo, kompanija koja sarajevske specijalitete sa roštilja sprema od 1963 godine. Tradicionalna receptura se prenosi do treće generacije koja od 2000 godine formira lanac poslovnih jedinica u Sarajevu. Razvoj tradicionalnog prema savremenom i modernom pristupu brzehrane podrazumjevao je centralizaciju proizvodnje, implementaciju Haccp sistema i razvoj sistema sigurnosti kojeg implementiraju 2013. godine na nivou cijele grupacije- svih poslovnih jedinica.
Centralizacija proizvodnog pogona je formirana u skaldu sa apsolutnim poštivanjem zakonske regulative, primjene redovne laboratorijske kontrole sirovina, proizvoda, gotovih proizvoda i predmeta opšte upotrebe. Sve poslovne jedinice imaju formiran interni plan samokontrole na osnovu kojeg redovno kontrolišu svaki prijem sirovina, pripremu i posluživanje gotovog jela.
Ekspertni tim na osnovu višegodišnjeg praćenja svih poslovnih jedinica MRKVA grupacije je dodjelilo pečat sigurnosti „Siguran zalogaj – Safety snack“ kao potvrdu zdravstvene ispravnosti svakog pripremljenog jela i garancije bezbjednosti za potrošače.