Kako bi se postigao visok nivo zaštite potrošača, subjekt u poslovanju s hranom koji hranu stavlja na tržište dužan je potrošačima pružiti tačne i jasne informacije u vezi s hranom koju konzumiraju, obzirom da je deklaracija hrane jedina objektivna veze između subjekta u poslovanju s hranom i potrošača. Označavanje hrane podrazumijeva svaku riječ, podatke, robne žigove, zaštićeni naziv, slikovni ili...

Pečat ”Sigurnog zalogaja” predstavlja garanciju bezbjednosti hrane i osvježavajućih napitaka u skladu sa standardom sigurnosti kroz poštivanje više od 100 propisa i redovnih kontrola koje definišu oblast sigurnosti hrane. Ovdje uvodimo paralelu između Sigurnog zalogaja i HACCP-a, s obzirom na to da su načela oba sistema jednaki. Sukladno zakonskim odredbama, ova dva sistema potiču ugostitelje na kvalitetniji rad i pospješuju...

HACCP je sistem bezbjednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih (mikro)bioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda....

S obzirom na to da je hrana izložena nizu bioloških (bakterije, virusi, plijesni…), hemijskih (ostaci pesticida i antibiotika…) i fizičkih opasnosti (različita strana tijela koja mogu dospjeti u hranu) u lancu proizvodnje, prerade, obrade i distribucije ne postoji tzv. nulti rizik, odnosno apsolutna sigurnost hrane. S tim u vezi, moderni sistemi sigurnosti hrane i zasnivaju se na analizi rizika, procesu...

Ključne stvari za osnovnu sigurnost hrane su pripremanje na odgovarajućoj temperaturi i pravilno skladištenje. Hrana se pravilno priprema kad se termički tretira dovoljno dugo i na dovoljno visokoj temperaturi, koja treba da uništi štetne bakterije koje mogu da uzrokuju bolesti prenosive hranom. Pravilnim skladištenjem hrane čuva se kvalitet hrane, sprječava kvarenje hrane i trovanje hranom. U tekstovima ispod pročitajte jednostavne...

Svakom čovjeku koji jede van svoje kuće najbitnije je da jede hranu ispravnu za konzumiranje i pripremljenu na higijenski čistom mjestu. Stoga, osoblje objekata pečatiranih Sigurnim zalogajem educirano je kako bi jasno istakli posvećenost pripravljanju hrane, te sigurnosti konzumiranja iste. Svaki naš objekt prolazi kroz kontrolu posluživanja/dostave/transporta, kontrolu svih površina na kojima se može naći hrana, kontrolu higijene i zdravlja...

Dobijanjem pečata Sigurnog zalogaja Vaš objekat postaje simbol za zakonski regulirano sigurno poslovanje i stopostotnu bezbjednost hrane.  Pored toga, tu je i prepoznatljivost među potrošačima, norme i standardi usklađeni sa zakonskom regulativom. Stručni tim nadzire poslovanje i pruža konstantnu podršku.  U sve je uključen i edukativni marketing, koji Vaše klijente, pored vrhunske usluge, educira u cilju širenja samosvijesti o važnosti...

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) bavi se sigurnošću hrane u Evropskoj uniji. EFSA pruža neovisne znanstvene savjete o rizicima povezanim s hranom, odnosno o postojećim i novim rizicima povezanim s hranom. Ti se savjeti uzimaju u obzir prilikom donošenja evropskih propisa, pravila i politika, čime se pomaže u zaštiti potrošača od rizika u prehrambenom lancu. U nadležnosti Evropske agencije...