S obzirom na to da je hrana izložena nizu bioloških (bakterije, virusi, plijesni…), hemijskih (ostaci pesticida i antibiotika…) i fizičkih opasnosti (različita strana tijela koja mogu dospjeti u hranu) u lancu proizvodnje, prerade, obrade i distribucije ne postoji tzv. nulti rizik, odnosno apsolutna sigurnost hrane. S tim u vezi, moderni sistemi sigurnosti hrane i zasnivaju se na analizi rizika, procesu...

Ključne stvari za osnovnu sigurnost hrane su pripremanje na odgovarajućoj temperaturi i pravilno skladištenje. Hrana se pravilno priprema kad se termički tretira dovoljno dugo i na dovoljno visokoj temperaturi, koja treba da uništi štetne bakterije koje mogu da uzrokuju bolesti prenosive hranom. Pravilnim skladištenjem hrane čuva se kvalitet hrane, sprječava kvarenje hrane i trovanje hranom. U tekstovima ispod pročitajte jednostavne...

Svakom čovjeku koji jede van svoje kuće najbitnije je da jede hranu ispravnu za konzumiranje i pripremljenu na higijenski čistom mjestu. Stoga, osoblje objekata pečatiranih Sigurnim zalogajem educirano je kako bi jasno istakli posvećenost pripravljanju hrane, te sigurnosti konzumiranja iste. Svaki naš objekt prolazi kroz kontrolu posluživanja/dostave/transporta, kontrolu svih površina na kojima se može naći hrana, kontrolu higijene i zdravlja...

Dobijanjem pečata Sigurnog zalogaja Vaš objekat postaje simbol za zakonski regulirano sigurno poslovanje i stopostotnu bezbjednost hrane.  Pored toga, tu je i prepoznatljivost među potrošačima, norme i standardi usklađeni sa zakonskom regulativom. Stručni tim nadzire poslovanje i pruža konstantnu podršku.  U sve je uključen i edukativni marketing, koji Vaše klijente, pored vrhunske usluge, educira u cilju širenja samosvijesti o važnosti...

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) bavi se sigurnošću hrane u Evropskoj uniji. EFSA pruža neovisne znanstvene savjete o rizicima povezanim s hranom, odnosno o postojećim i novim rizicima povezanim s hranom. Ti se savjeti uzimaju u obzir prilikom donošenja evropskih propisa, pravila i politika, čime se pomaže u zaštiti potrošača od rizika u prehrambenom lancu. U nadležnosti Evropske agencije...

Naša kompanija ima razvijen sistem sigurnosti, a zdravlje potrošača nam je na prvom mjestu, što znači da se pečat sigurnog zalogaja ne kupuje, nego postiže. Sve redovne kontrole u sklopu ovog projekta obavljaju stručnjaci u oblastima: sigurnosti hrane, javnog zdravstva, veterine, medicine farmacije, marketinga, ekonomije i prava. Osoblje subjekata koji nose pečat Sigurnog zalogaja se kontinuirano educira kako bi jasno...

Pri nestanku struje, hrana će u frižideru biti sigurna za upotrebu narednih 4 sata. Držite vrata zatvorenim što je više moguće. Nakon duže od 4 sata bez struje – bacite kvarljivu hranu, poput mesa, ribe, jaja i ostataka hrane. Nakon nestanka struje, nikada nemojte probavati hranu kako biste utvrdili njenu ispravnost. Procijenite svaku namirnicu pojedinačno, koristeći tabelu ispod. Kada niste...

Da li Vam se desilo da niste zadovoljni uslugom u restoranu? Da je hrana koju konzumirate pripremljena na način koji Vam ne odgovara? Ukoliko su odgovori na ova pitanja potvrdni, imamo savršeno rješenje za Vas. Brend ”Sigurnog zalogaja” drugo je ime za bezbjednost hrane i vrhunski kvalitet usluge garantirane zakonskim propisima. U svim objektima koji su pod našom ingerencijom zasigurno...

Prije stavljanja prehrambenih artikala na tržište EU-a morate osigurati da vaši proizvodi ispunjavaju zahtjeve EU-a kako bi garantirali zaštitu zdravlja ljudi, životinja, okoliša i prava potrošača. Pravila i specifikacije moraju biti usklađena sa EU-u ili sa pravilima kojima zasebno upravlja svaka zemlja EU-a, ali koje EU priznaje, putem uzajamnog priznavanja. Prije izvoza, potrebno je provjeriti da li je Vaš objekat...

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je samostalna upravna organizacija, utemeljena odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine od 08.03.2005. godine (“Službeni glasnik BiH”, broj 22/05) na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a na temelju Zakona o hrani. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine bavi se procjenom analize rizika hrane, s obzirom na to da je...