Higijena hrane

Osoblje objekata pečatiranih Sigurnim zalogajem educirano je kako bi jasno istakli posvećenost pripravljanju hrane, te sigurnosti konzumiranja iste.

Svakom čovjeku koji jede van svoje kuće najbitnije je da jede hranu ispravnu za konzumiranje i pripremljenu na higijenski čistom mjestu. Stoga, osoblje objekata pečatiranih Sigurnim zalogajem educirano je kako bi jasno istakli posvećenost pripravljanju hrane, te sigurnosti konzumiranja iste.

Svaki naš objekt prolazi kroz kontrolu posluživanja/dostave/transporta, kontrolu svih površina na kojima se može naći hrana, kontrolu higijene i zdravlja osoblja, kontrolu primjene stečenih znanja i vještina uposlenog osoblja iz oblasti sigurnosti hrane i kontinuiranu laboratorijsku kontrolu.

Pouzdanost Sigurnog zalogaja garantuje stručni tim doktora nauka, specijalista iz oblasti sigurnosti hrane, tehnologije hrane, javnog zdravstva, farmacije, medicine, veterine, marketinga, ekonomije, prava i drugih srodnih djelatnosti putem internog sistema redovnih kontrola i eksternog sistema dokaza, provedenih ispitivanja u akreditiranim laboratorijama.

U svakom našem objektu sve relevantne činjenice za konzumiranje hrane koju dobijate dostupne su vam u svakom momentu uz naše ljubazno osoblje.

Dođite i uvjerite se sami!