Osnovni koraci za izvoz i uvoz prehrambenih artikala

Uvoz i izvoz prehrambenih artikala
Uvoz i izvoz prehrambenih artikala

Prije stavljanja prehrambenih artikala na tržište Evropske unije morate osigurati da vaši proizvodi ispunjavaju zahtjeve EU kako bi garantirali zaštitu zdravlja ljudi, životinja, okoliša i prava potrošača. Pravila i specifikacije moraju biti usklađene sa pravilima Evropske unije ili druge zemlje, odnosno sa pravilima kojima zasebno upravlja svaka zemlja EU-a, ali koje EU ili druge zemlje priznaju putem uzajamnog priznavanja.

Prije izvoza ili uvoza, potrebno je provjeriti da li je vaš objekat odobren za izvoz odnosno uvoz u zemlje EU, ili u zemlje sa kojima Bosna i Hercegovina ima potpisane sporazume.

Na osnovu proizvođački specifikacija, odnosno deklaracija se određuje da li roba na graničnom prelazu podliježe sanitarnom ili veterinarskom nadzoru.

Za izvozni-uvozni proizvodni program potrebno je sljedeće:

 1. Uslovi za process proizvodnje proizvoda (proizvođačke specifikacije)
 2. Plan i program proizvodnje (odluka menadžmenta)
 3. Nabavka sirovina dozvoljenih za prometovanje u zemlje EU sa pratećom dokumentacijom
 4. Ambalaža sa pratećom zdravstvenom dokumentacijom
 5. Usklađivaje deklaracije proizvoda shodno zahtjevima EU
 6. Određivanje serija ili lotova
 7. Mikrobiološki monitoring (i drugi zahtjevani od zemlje uvoznice) proizvoda zasnovani na pet elementarnih jedinica
 8. Skladištenje proizvoda
 9. Transport proizvoda
 10. Kontrola proizvoda na granici
 11. Istovar proizvoda u dozvoljeno skladište

Tim Sigurnog zalogaja pruža kompletnu stručnu i tehničku pomoć od pripreme objekta za odobravanje, certificiranje prozvodnih procesa shodno zahtjevima zemalja EU i kupca, modeliranja specifikacije proizvoda (kategorizacije proizvoda) do uspostave procesa proizvodnje, monitoringa sigurnosti, skladištenja, transporta, kompletiranja dokumentacije te komunikacije sa nadležnim inspektorima (kantonalnim, državnim i graničnim) uz praćenje pošiljke do odredišta.

OPREZ: Ne dopustite da se vaša pošiljka vrati sa granice, kontaktirajte nas!
Email: info@siguranzalogaj.ba ili konsaltingzahranu@bih.net.ba