Dijagrami sigurnosti hrane

Ključne stvari za osnovnu sigurnost hrane su pripremanje na odgovarajućoj temperaturi i pravilno skladištenje.

Ključne stvari za osnovnu sigurnost hrane su pripremanje na odgovarajućoj temperaturi i pravilno skladištenje.

Hrana se pravilno priprema kad se termički tretira dovoljno dugo i na dovoljno visokoj temperaturi, koja treba da uništi štetne bakterije koje mogu da uzrokuju bolesti prenosive hranom. Pravilnim skladištenjem hrane čuva se kvalitet hrane, sprječava kvarenje hrane i trovanje hranom. U tekstovima ispod pročitajte jednostavne upute pravilne manipulacije sa hranom: 

  1. Bezbjedne minimalne temperature za pripremu hrane: Pripremajte svu hranu na ovim minimalnim optimalnim temperaturama mjerenim termometrom za hranu.
  2. Upute za skladištenje hladne hrane: Upute za skladištenje namirnica koje držite u frižideru kako se ne bi pokvarile ili postale neispravne za jelo.
  3. Tabela za meso i perad: Pomoću ovih smjernica odredite koliko dugo treba kuhati meso i perad. Minutaža je približna. 
  4. Bezbjednost hrane u hitnim slučajevima: Kako očuvati hranu sigurnom za upotrebu tijekom  i nakon hitnog slučaja, poput poplave, požara, nacionalne katastrofe ili nestanka struje.

Pogledajte originalan članak na linku: https://www.foodsafety.gov/food-safety-charts