Zašto Vaš subjekat treba da posjeduje pečat Sigurnog zalogaja?

Dobijanjem pečata Sigurnog zalogaja Vaš objekat postaje simbol za zakonski regulirano sigurno poslovanje i stopostotnu bezbjednost hrane. Pored toga, tu je i prepoznatljivost među potrošačima, norme i standardi usklađeni sa zakonskom regulativom. Stručni tim nadzire poslovanje i pruža konstantnu podršku.

Dobijanjem pečata Sigurnog zalogaja Vaš objekat postaje simbol za zakonski regulirano sigurno poslovanje i stopostotnu bezbjednost hrane.  Pored toga, tu je i prepoznatljivost među potrošačima, norme i standardi usklađeni sa zakonskom regulativom. Stručni tim nadzire poslovanje i pruža konstantnu podršku. 

U sve je uključen i edukativni marketing, koji Vaše klijente, pored vrhunske usluge, educira u cilju širenja samosvijesti o važnosti zdravlja na prvom mjestu, a samim tim i hrane koju unosimo u sebe. 

Naši objekti imaju educirano osoblje koje  jasno ističe iskrenost i posvećenost sigurnosti svakog zalogaja i koje bez problema možete upitati za sve nejasnoće vezane za hranu koju unosite u svoj organizam. Ponašanje i odnos prema definiranim procedurama se striktno poštuje, pa Vam se ne može desiti da dobijete neprikladan proizvod poput podgrijanog jela starog po nekoliko dana, jela koje nije prošlo adekvatnu termičku obradu, neurednog escajga itd.

Ako se i dogodi slučajni propust, kompletno osoblje bi jako cijenilo kada biste im ukazali na grešku i prema istoj bi postupili propisno, jer su oni tu, prije svega, Vama na usluzi.

Pečat Sigurnog zalogaja dobijaju objekti čiji uposlenici kontinuirano primjenjuju dobru higijensku praksu i dobru proizvodnu praksu, te koji, unatoč svakodnevnim poslovnim izazovima, stoje Vama na raspolaganju u svakom momentu Vašeg boravka u određenom restoranu.

Pečat Sigurnog zalogaja se ne kupuje nego postiže i za svaku tvrdnju postoji dokaz. Sam logo Sigurnog zalogaja je pod ingerencijom Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine  i svaka zloupotreba je zabranjena i zakonom kažnjiva!