Šta predstavlja HACCP sistem?

HACCP je sistem bezbjednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih (mikro)bioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda.

HACCP je sistem bezbjednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih (mikro)bioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda.

Zakonom o hrani Bosne i Hercegovine svi koji rade sa hranom u proizvodnji, preradi, pripremi, skladištenju, transportu, distribuciji, prodaji, konzumiranju hrane, kao i oni koji se bave proizvodnjom i preradom ambalaže za hranu, imaju obavezu implementacije HACCP sistema u svoje poslovanje.

Svi subjekti u poslovanju sa hranom moraju poslovati u skladu sa HACCP principima, koji se isključivo odnose na zdravstvenu bezbjednost hrane.