Ćevabdžinica Petica

Bravadžiluk 21, Sarajevo

Porodica Ferhatović još od 1957. godine njeguje tradicionalnu pripremu sarajveskih specijaliteta – jela sa roštilja (čevapčića, pljeskavica, suđukica…). Tradicija koja datira više decenija bazirana je isključivo na kvalitetu i sigurnosti – posebnom odabiru svake sirovine (komadu mesa) od kojeg se prave specijaliteti sa roštilja kao i ostalim dodatcima jelu kao što su (somun, kajmak, salate, jogurt i dr….). Godine 2012. ćevabdžinica „Petica“ Ferhatović je sa svojom trećom generacijom uspješno implementirala sistem sigurnosti (Haccp) i svoje tradicionalno poslovno opredjeljenje krunisala evropskim- svjetskim standardom s ciljem obezbjeđenja sigurnosti svakog zalogaja za svoje potrošače. Sistem sigurnosti baziran je na redovnim kontrolama sirovina, gotovih proizvoda, posebnom brigom za zdravljem uposlenika, pravilnom i redovnom održavanju dobre higijenske prakse i dobre proizvodne prakse te obaveznim poštivanjem internog Plana samokontrole. Haccp tim – tim za sigurnost redovno kontroliše sve namirnice prilikom prijema, skaldištenja, pripreme i posluživanja, zatim prati sve radne poslovne faze uz praktičnu edukaciju uposlenog osoblja iz oblasti sigurnosti hrane te kontinuirano modelira sve procese u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Stručni tim sačinjen od eksperata (doktora nauka, specijalista, magistara…) iz obalsti sigurnosti hrane, tehnologije hrane je na osnovu višegodišnjeg uvida/praćenja sistema poslovanja ćevabdžinice Petica dodjelio pečat sigurnosti „Siguran zalogaj – Safety snack“