Igman food factory

Tarčin, Tarčin

Fabrika u podnožju olimpijskih planina koja bazira svoj razvoj u skaldu sa prirodnim okruženjem i jasnim konceptom proizvodnje specijaliteta od pasteriziranog voća i povrća kao što je: sok, džem, pekmez i dr. Implementirana tehnologija proizvodnje je bazirana na upotrebi sirovina od najboljih plodova što čini osnovni postulat kvaliteta. Ujedno, proizvodna receptura podrazumjeva primjenu tehnike hladnog cijeđenja i pasterizacije bez dodataka, boja, zaslađivača, pojačivača okusa i prati sve standarde sigurnosti. Eksterni stručni tim „Sigurnog zalogaja“ zajedno sa zaopslenicima kompanije redovno vrše monitoring svih faza tokom procesa proizvodnje i nastoje kontinuirano održati zavidan nivo sigurnosti. Takav pristup čini osnovu zdravstvene ispravnosti svakog proizvoda. Jasne i istinite tvrdnje navedene na deklaraciji proizvoda koje posjeduju apsolutnu sljedivost i potpunu transparentnost prema potrošačima.
Svi kontrolni mehanizmi konstantno evidentiraju svaki nedostatak sa kojim stručno osoblje može odmah definisati efikasna riješenja i zasluženo istaknuti pečat „Sigurnog zalogaja“.