MBA centar

Hasana Merdžanovića 3, Vogošća

Kompanija koja već 27 godina nastoji potrošače putem industrijske proizvodnje fascinirati svojom hranom i dobrim okusom. Kvalitet, inovaciju i jedinstvenu kulinarsku tradiciju BiH, slatkih i slanih proizvoda od jufke su prepoznali kupci širom svijeta koji posebno cijene autentičnost mirisa i okusa naših prostora. Proizvodni sistem je baziran na principima potpunog poštivanja BH legislative i implementiranim internacionalnim standardima (IFS, HALAL, HACCP I ISO) kojeg održava tim internih i eksternih stručnjaka iz oblasti tehnologije i sigurnosti hrane. Kontinuirani monitoring svih proizvodnih procesa doprinosi zavidnom nivou sigurnosti koji je temelj svake proizvodne serije MBA proizvoda. Ujedno kompanija je bazirala svoje poslovanje na ekološki prihvatljivim principima: upotrebom sirovina i ambalaže pogodne za recikliranje, upotrebom bioenergije i energetskog suficita, eko-blok filtera za vazduh te formiranjem distributivne mreže – voznog parka koju pokreće zemni plin.
Pored navedenog, stručni tim „Sigurnog zalogaja“ u zajedničkom nastojanju sa svim uposlenicima MBA Centra dodjeljuje pečat „Sigurnog zalogaja“ prvog BiH brenda za sigurnost hrane.