Aščinica Hadžibajrić

Čurčiluk Veliki 59, Sarajevo

Aščinica Hadžibajrić već osam generacija održava tradiciju pripreme domaćih specijaliteta prema tradicionalnim receptima. Izuzetnost i posebnost svakog tradicionalnog jela je definitivno ukras Baščaršije više desetljeća. Jasno opredjeljenje menadžmenta da savršenstvo ukusa tradicionalne pripreme i posluživanja sačuva je definitivno utemeljena sa potpunom implementacijom sistema sigurnosti – Haccp sistema kroz sve procesne faze. Sistem sigurnosti je razvijen prema neophodnim fazama savremene kontrole i bezbjednosti sa potpunim poštivanjem tradicionalne pripreme u svim fazama: pažljivog biranja sirovine, specifične pripreme i posluživanja.
Pečat sigurnosti „Siguran zalogaj“ je ujedinio savremene mjere bezbjednosti i recepture stare više decenija što definitivno nudi potpunu sigurnost svakom gostu – potrošaču. Ekspertni tim (doktora, magistara, specijalista) konstantno vrši nadzor sistema sigurnosti i zajedno sa osobljem radi na njegovom usavršavanju i održavanju.