Održan IV Studentski kongres Univerziteta u Sarajevu

Dana 22.11.2019 u hotelu Ibis Styles Sarajevo je završen IV internacionalni Studentski kongres Univerziteta u Sarajevu pod nazivom “Hrana ishrana zdravlje”.

Dana 22.11.2019 u hotelu Ibis Styles Sarajevo je završen IV internacionalni Studentski kongres Univerziteta u Sarajevu pod nazivom “Hrana ishrana zdravlje”. Organizatori, sedam fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Veterinarski fakultet, Farmaceutski fakultet, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Stomatološki fakultet, Fakultet Zdravstvenih studija, Medicinski i Pedagoški fakultet), su tokom dva dana ugostili preko 500 učesnika (studenti i nastavni kadar iz Slovenije, Austrije, Hrvatske, BiH) i diskutovali na oko 100 tema iz obasti hrane, ishrane i zdravlja. Multidisciplinarni pristup je platforma koja otvara prostor za diskusije i razmjenu iskustava, te aktivno učešće i saradnju studentske populacije i nastavnika.

Posljednji dan Kongresa zaključeno je da poseban akcenat treba posvetiti potrebi pravilne implementacije Zakonom definisanih principa u oblasti sigurnosti i kvaliteta hrane, edukaciji potrošača, razvoju svijesti o značaju Sistema upravljanja sigurnošću i kvalitetom hrane, te nastavku implementacije EU legislative.

Organizatori su uručili zahvalnice pokroviteljima Kongresa: Opštini Novi grad, Centar, Stari grad, Ilidža, Hadžići, gradonačelniku grada Sarajeva, Ministarstvu za obrazovanje nauku i mlade KS, Hotelu Ibis, štampariji Fojnica i medijskom pokrovitelju Anteni Sarajevo.