Mjere koje ne bi trebale biti zaboravljene!

Preporuke se primarno odnose na sve javne objekte: hotele, motele, hostele, tržne centre, sportske dvorane, obrazovne institucije, zdravstvene institucije, poslovne zgrade i druge objekte koji su zbog mjera suzbijanja pandemije COVID-19  bili zatvoreni duže od 15 dana, a danas mogu predstavljati potencijalni rizik ukoliko se predhodno ne primjene definisani postupci prevencije.

Dokument preuzmite u PDF formatu.