Obavještenje o nadzoru eksperata Sigurnog zalogaja

Definisani su radni timovi i naizmjenično radno vrijeme te krizni timovi koji redovno komuniciraju sa nadležnim službama.

Redovni (sedmični) nadzor od strane eksperata Sigurnog zalogaja su kontinuirani tokom svih radnih dana. Evidentirano stanje u proizvodnim, pripremnim i prodajnim odjelima je u skladu sa dosadašnjim postignutim standardima sigurnosti (HACCP, ISO, HALLAL, IFS) sa posebnim naglaskom na higijenu i sigurnost zdravlja potrošača, kao i zdravlje uposlenika. Izvršena su redovna i dopunska laboratorijska testiranja svih namirnica koje se prodaju, zatim predmeta opšte upotrebe, ambalaže, pribora i ruku/odjela uposlenika. Osoblje primjenjuje stroga pravila dobre higijenske prakse i dobre manipulativne prakse. Poštuju sve dodatne higijenske procedure (višednevna dezinfekcija unutrašnjeg prostora i radnih površina kao i dostavnih vozila) te redovne kontrole i evidentiranja zdravlja svih uposlenika. Definisani su radni timovi i naizmjenično radno vrijeme te krizni timovi koji redovno komuniciraju sa nadležnim službama (inspekcijama, laboratorijama, ekspertima i drugim odgovornim licima). Sve dosadašnje preporuke kriznog štaba se poštuju.

Ekspertni tim Sigurnog zalogaja čine: doktori nauka iz sigurnosti hrane, magistri prehrambene tehnologije, specijalisti mikrobiologije i sanitarnog inženjerstva.